Príhovor prezidentky SVLS

Vážení kolegovia, milí priatelia,

plní pozitívnych očakávaní  sa znovu stretávame na Kongrese spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2016. Je pre nás veľkou cťou, že vzhľadom na rastúci kredit všeobecného lekárstva sa po prvýkrát v histórii rozhodol náš kongres osobne navštíviť najvyšší predstaviteľ štátu Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

MUDr. Monika PALUŠKOVÁ, PhD., MBA -  prezidentka SVLS

Pre účastníkov kongresu sme pripravili zaujímavý a pestrý odborný program, ktorý je zameraný na našu každodennú ambulantnú prax. Prednášajúcim budú ako zvyčajne dominovať všeobecní lekári v zmysle hesla SVLS „všeobecné lekárstvo sebe“, ktorí uvedú vlastné originálne prednášky a kazuistiky. V odbornom programe dostanú prvý raz príležitosť predstaviť sa aj naši rezidenti. 

Hlavnou témou Kongresu SVLS 2016 sú dyslipidémie - ich diagnostika a liečba v ambulancii všeobecného lekára. Vybrali sme si ich nielen preto, že nadväzujú na minuloročnú mimoriadne úspešnú hlavnú tému Kongresu SVLS 2015, ktorou bola artériová hypertenzia. Dôvodom je aj to, že vďaka intenzívnej práci členov výboru SVLS je k dispozícii nové odborné usmernenie MZ SR týkajúce sa manažmentu pacientov s dyslipidémiami v ambulantnej praxi, ktoré je potrebné vedieť uplatniť v manažmente našich pacientov. Uvedieme tiež bloky týkajúce sa práva a legislatívy, inovácií v medicínskych technológiách, artériovej hypertenzie, kardiológie, reumatológie, neurológie, ale aj pracovnej zdravotnej služby, posudkového lekárstva, prinesieme informácie o novinkách vo farmakológii ... A to zďaleka nie je všetko.

Súčasťou programu bude aj tradičná Lekárska izba SVLS. Sme pripravení individuálne hľadať odpovede na Vaše otázky a členom SVLS pomôcť aj pri riešení odborných právnych či iných praktických problémov. Jej súčasťou bude premiérovo aj výstava našich originálnych obrazov, fotografií a literárnej  tvorby. Sme hrdí na všeobecných lekárov, ktorí si popri svojej práci nájdu čas na umelecké záľuby a budete prekvapení, aké talenty máme medzi nami.

S našimi rezidentmi sa znovu stretneme v rámci tradičného Time for Residents – tentoraz počas raňajok nielen s nimi, ale aj s kolegami, ktorí sa majú záujem stať školiteľmi v odbore všeobecné lekárstvo. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú chuť vzdelávať našich nástupcov a budúcich kolegov.

A napokon – pripravili sme pre Vás niekoľko ďalších príjemných prekvapení. Keďže všeobecní lekári prejavili intenzívny záujem o množstvo odborných tém, rozhodli sme sa usporiadať trojdňový kongres s príslušne vyšším počtom kreditov.

Milí kolegovia, dovoľte mi poďakovať sa Vám za prácu a podporu nového smerovania nášho odboru. Ďakujem tiež všetkým, ktorí si našli čas a dostatok síl, aby prispeli do našich knižných publikácií a časopisu, ktoré sú určené pre všeobecných lekárov. Máme medzi sebou mnoho talentovaných, múdrych a pracovitých kolegov, ktorí neľutujú námahu, aby pomáhali ostatným. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii kongresu SVLS a regionálnych seminárov. Výrazne nimi zvyšujeme kvalitu nášho vzdelávania, aj vďaka tomu sú tieto podujatia mimoriadne úspešné. Všetci denne pracujeme vo vlastných ambulanciách a súčasne máme povinnosti voči svojim blízkym. Čas, ktorý venujeme našej spoločnej práci a vzdelávaniu, je preto takpovediac „vytrhnutý“ z balíčka, ktorý by sme inak venovali oddychu, našim priateľom a príbuzným. O to viac si vážim, že vkladáte svoj um, skúsenosti a schopnosti do spoločného diela.

Spoločne sme naozaj silní.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska